Zapisy do szkoły rodzenia:
Al. Wojska Polskiego 49B
Agnieszka Fechner
Skontaktuj się ze mną
Działam na obszarze Piły oraz okolicznych miejscowości.
Koszt dojazdu poza Piłę – 0,70 gr/km